Кабелни инсталационни скоби - дюбел скоби, дюбел скоби за свински опашки


Скоби
Вид Цена
Скоби 3-5/20мм 100 бр. 1.560 лв.
Скоби 4/20мм 100 бр. 1.310 лв.
Скоби 4/25мм 100 бр. 1.330 лв.
Скоби 5/20мм 100 бр. 1.410 лв.
Скоби 5/25мм 100 бр. 1.440 лв.
Скоби 6/20мм 100 бр. 1.460 лв.
Скоби 6/25мм 100 бр. 1.500 лв.
Скоби 6/30мм 100 бр. 1.600 лв.
Скоби 7/20мм 100 бр. 1.500 лв.
Скоби 7/25мм 100 бр. 1.540 лв.
Скоби 7/30мм 100 бр. 1.620 лв.
Скоби 8/30мм 100 бр. 1.670 лв.
Скоби 9/30мм 100 бр. 1.880 лв.
Скоби 10/30мм 100 бр. 2.240 лв.
Скоби 11/30мм 100 бр. 2.700 лв.
Скоби 12/30мм 100 бр. 3.230 лв.
Скоби 14/40мм 50 бр. 2.240 лв.
Скоби 16/40мм 50 бр. 2.810 лв.
Скоби 18/40мм 50 бр. 2.830 лв.
Скоби 22/40мм 50 бр. 3.230 лв.
Скоби 26/40мм 50 бр. 3.950 лв.

 

Скоби за бетон
Вид Цена
Скоби за бетон 6x20мм ,бели 1.850 лв.
Скоби за бетон 6x25мм ,бели 1.850 лв.

Всички цени са в лева без ДДС.Поради възможност от промяна, за вярна се приема цената, обявена в търговския офис.