Апартаментни табла за скрит и открит монтаж

1. Съвременен дизайн, с ясно обозначаване индикирането на контрола на електрическата верига (над всеки предпазител може да се постави индикация, включена в комплекта, за коя част от ел.инсталацията отговаря).
2. Капак на панти със самозаключващо се фиксиране при отваряне (клик система). Отварянето става посредством леко натискане на бутончето на капака.
3. Подвижна поддържаща плоча на релса, позволяваща преместване вътре в кутията за по-удобен монтаж.
4. Подготвени конфигурируеми отвори за кабелите.
5. Нощно енергонезависимо осветяване на таблото и предпазителите.

Апартаментни табла за скрит монтаж | Апартаментни табла за открит монтаж | Други апартаментни табла