Прожектори с датчик и без датчик


Прожектори с датчик
Модел Забележка
150W / 500 W Окомплектовани с халогенна крушка

Прожектори без датчик
Модел Забележка
150W / 500 W Окомплектовани с халогенна крушка