Хидравлични преси и помпи

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 65

Хидравлична преса от 65 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 100

Хидравлична преса от 100 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи(средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи (средно и високо напражение) . Детайли

Хидравлична преса Мод. IR P 55

Хидравлична преса от 55 тона с компресиран капацитет подходяща за компресиране на съединителни арматури за проводници и стоманени въжета на ел. проводи (средно и високо напражение) . Детайли