Диелектрични боти


Предназначение:
Диелектричните боти за работа при напрежение до 20 kV се използват:
 • При U до и над 1000 V - като допълнително електрозащитно средство
 • В закрити електрически уредби ( в сухо време в ОЕУ):
 • В разпределителни уредби (РУ) разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове
 • В комплектни разпределителни уредби (КРУ)
 • За оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели
 • Технически характеристики:
  Изработени от висококачествен каучук
  Електроизолационни свойства при работа при напрежение под и над 1000 V при темперартура -30o до +50o
  Размери: 4 размера (обуват се върху обувките)
  Отговарят на ГОСТ 13385-78
  Предимства:
 • Складови наличности
 • Експресно изпитване
 • Запознаване на клиента със правилници, наредби и стандарти, начин на съхраняване и срокове на годност на предлаганите изделия
 • Изпитване:
 • периодичен срок на изпитване: 36 месеца
 • извънредни изпитвания: при наличие на признаци на неизправност (пробождания, разкъсвания и др.)
  След периодичното изпитване, върху ботите трябва да се постави маркировка със срока на следващата проверка, допустимо работно напрежение, наименование на лабораторията
 • Съхранение: В складови помещения при температура от 0о до +25о на разстояние 1 м от отоплителни уреди.Трябва да са защитени от пряка слънчева светлина, въздействие на масла, бензин и агресивни среди