Диелектрични ръкавици


Предназначение:
Диелектричните ръкавици за работа при напрежение до 20 kV се използват:
 • При U до и над 1000 V - като допълнително електрозащитно средство
 • В закрити електрически уредби ( в сухо време в ОЕУ):
 • В разпределителни уредби (РУ) разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове
 • В комплектни разпределителни уредби (КРУ)
 • За оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели
 • Технически характеристики:
 • Ръкавици с пет пръста, от висококачествен латекс
 • с анатомична форма
 • Повишена механична устойчивост (категория М)
 • Устойчивост на действието на озона(категория З)
 • Устойчивост на крайно ниски температури(категория С)
 • Тези ръкавици са предназначени само за защита срещу електрически удар
 • Размери: от 6 до 11
 • Предимство:
 • Продуктът е със сертификат за съответствие СЕ и сертификат за оценка на тип WE - доказателство за високо качество
 • Пълен пакет съпровождащи документи
  Надеждна опаковка, експресно изпитване
 • Запознаване на клиента със правилници, наредби и стандарти, отнасящи се за продукта, начин на съхраняване и срокове на годност

  Диелектричните ръкавици са изработени в съответствие с EN 60903:2005
 • Изпитване:
 • периодичен срок на изпитване: шест месеца
 • извънредни изпитвания: при наличие на признаци на неизправност (пробождания, разкъсвания и др.)
  След периодичното изпитване, върху всяка ръкавица трябва да се постави маркировка със срока на следващата проверка, допустимо работно напрежение, наименование на лабораторията
 • Съхранение:
  Ръкавиците трябва да се съхраняват в техните опаковки.
  Не трябва да се подлагат на натиск (да се притискат).
  Не трябва да се сгъват.
  Не трябва да се съхраняват в близост до източник на светлина и топлина, независимо дали е естествен или изкуствен източник. Температурата на съхранение трябва да бъде между 10oС и 21oС. Влажност на въздуха 60 ± 10%.