Разединители открит и вътрешен монтаж


Разединители за вътрешен монтаж с предпазители 12kV и 24 kV с порцеланови изолатори със и без заземяване тип РМП и РМЗКП

Тип Un kV In A Краткотраен ток kAeff Върхов ток kAmax Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz Kv kAmax Изпитвателно едноминутно напрежение с пълна вълна ± 1.2/50 kV
Между отворена контактна система на един и същи полюс По отношение на земята и между полюсите Между отворена контактна система на един и същи полюс По отношение на земята и между полюсите
РМП 12 400 20 50 45 35 85 75
630 30 75
1200 40 100
24 400 20 50 75 55 145 125
630 30 75
1200 40 100
РМЗКП 12 400 20 50 45 35 85 75
630 30 75
1200 40 100
24 400 20 50 75 55 145 125
630 30 75
1200 40 100

kV a b c d e f g h k l
10 190 230 865 735 90 145 295 510 492 1075
20 260 310 1095 965 90 205 445 630 632 1275

Стандарти и окомплектовка:

Разединителя отговаря на изискванията на стандарт БДС EN62271-102:2003 (IEC 62271-102)

Те могат да бъдат комплектовани с ръчно лостово задвижване РЛЗ-15 или РЛЗ-20 (виж последната картинка)