Разединители открит и вътрешен монтаж


Разединители за Открит монтаж 12kV и 24kV с порцеланови изолатори със и без заземяване тип РОМ и РОМЗК

Тип Un kV In A Краткотраен ток kAeff Върхов ток kAmax Изпитвателно едноминутно напрежение с честота 50Hz Kv kAmax Изпитвателно едноминутно напрежение с пълна вълна ± 1.2/50 kV
Между отворена контактна система на един и същи полюс По отношение на земята и между полюсите Между отворена контактна система на един и същи полюс По отношение на земята и между полюсите
РОМ 12 200 10 25 45 35 85 75
400 15 38
24 200 10 25 75 55 145 125
400 15 38
РОМЗК 12 200 10 25 45 35 85 75
400 15 38
24 200 10 25 75 55 145 125
400 15 38

Чертеж информация
kV a b c d e f g h k
10 270 315 395 960 90 345 295 570 807
20 340 430 510 1190 90 395 445 820 972

Стандарти и окомплектовка:

Разединителя отговаря на изискванията на стандарт БДС EN62271-102:2003 (IEC 62271-102)

Те могат да бъдат комплектовани с ръчно лостово задвижване РЛЗ-31 или РЛЗ-20”(виж последната картинка)