Лустер клеми

H.F.W. сериите лустер клеми се използват в ел. вериги от 50Hz или 60Hz, напрежение до 660V от 3A до 80A, за свръзка на кръгли медни проводници.

Лустер клеми


Цветове:
бял, черен, зелен
Тип Сечение Модел
3A 4 W type
6A 6
10A 10  
15A 12 H type
20A 14
30A 20  
60A 25 F type
80A 30