Кабелни превръзки


Кабелни превръзки
Вид Цена
Кабелни Превръзки 2.5x100мм бели 0.450 лв.
Кабелни Превръзки 2.5x100мм черни 0.490 лв.
Кабелни Превръзки 2.5x155мм бели 0.630 лв.
Кабелни Превръзки 2.5x155мм черни 0.580 лв.
Кабелни Превръзки 2.5x203мм бели 0.980 лв.
Кабелни Превръзки 2.5x203мм черни 1.150 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x150мм бели 0.980 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x150мм черни 1.180 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x203мм бели 1.290 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x203мм черни 1.290 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x250мм бели 1.750 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x250мм черни 2.110 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x292мм бели 2.150 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x292мм черни 2.150 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x330мм бели 2.450 лв.
Кабелни Превръзки 3.6x330мм черни 2.670 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x203мм бели 1.820 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x203мм черни 2.380 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x250мм бели 2.220 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x250мм черни 2.650 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x280мм бели 2.550 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x280мм черни 2.540 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x300мм бели 2.890 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x300мм черни 3.490 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x385мм бели 4.100 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x385мм черни 4.120 лв.
Кабелни Превръзки 4.8x432мм бели 4.260 лв.
Кабелни Превръзки 8.0x450мм бели 9.060 лв.

 

Маркер табелки с превръзка
Вид Цена
Маркер табелки 25x08 с превръзка 2.5x100(100 броя) 2.66 лв.
Маркер табелки 25x08 с превръзка 2.5x110(100 броя) 2.69 лв.
Маркер табелки 28x20 с превръзка 2.5x130(100 броя) 3.53 лв.
Маркер табелки 30x15 с превръзка 2.5x200(100 броя) 4.99 лв.

Маркер табелки
Вид Цена
Маркер табелки 26x16(100 броя) 3.83 лв.
Маркер табелки 40x20(100 броя) 4.43 лв.
Маркер табелки 60x25(100 броя) 6.65 лв.

Основи за закрепване на кабели
Вид Цена
Дюбел за превръзка ,черни, (100 броя) 9.99 лв.
Цокъл за превръзка 25x25мм бели (100 броя) 11.00 лв.
Цокъл с превръзка 30x20мм ,бели,(100 броя) 48.77 лв.

Маркиращи пръстени
Вид Цена
Маркиращ пръстен-0(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-1(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-2(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-3(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-4(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-5(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-6(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-7(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-8(500 броя ролка) 10.00 лв.
Маркиращ пръстен-9(500 броя ролка) 10.00 лв.

Всички цени са в лева без ДДС.Поради възможност от промяна, за вярна се приема цената, обявена в търговския офис.