Механични инструменти за кербоване на конектори


RJ-46/RJ-46D

Конектор Дължина Тегло
4-6 положения 220 mm 0.32 kg

RJ-86/RJ-86D

Конектор Дължина Тегло
4-6 положения 220 mm 0.32 kg