Кабелна арматура за силови кабели Tyco Electronics Raychem

 

Tyco Electronics Каталог    ISO14001    ISO9001

     
  • Кабелни глави – ниско и средно напрежениe
  • Кабелни муфи за средно напрежение
  • Инструменти и принадлежности
  • Адаптори за КРУ с изолация от SF6 за напрежение до 24 kV
  • Херметизиращи системи
  • Кабелна арматура и аксесоари ВН
  • Кабелни муфи за ниско напрежение
  • Ремонтни тръби и маншети
  • Електроизолационни ленти и китове Plymouth BISHOP