Продукти

На Вашето внимание Ви представяме продуктите, на които сме директни вносители или производители:

І. Кабелна арматура

ІІ. Арматура за ВЕЛ 20, 110, 400 кV

ІІІ. Оборудване за работа по ВЕЛ 110-400 kV

ІV.Крепежи

V. Изолатори и ВП

VI. Разединители 12, 24 kV

VII. Инструменти – механични и хидравлични за кербоване и рязане

VIІI. Защитни средства

IX. Битови

X. Други

Също така фирмата има възможности да произведе всякакви детайли от стомана по чертежи и изисквания на Възложителя.